top of page

termes d'ús

Benvingut als termes d'ús de fogocasa.com!

Estem realment molt contents que vostè estigui a bord i visiti la nostra web. Gràcies per triar comprar o simplement informar-se al nostre web.

 

A continuació hem enumerat termes legals importants que s'apliquen a qualsevol persona que visita el nostre lloc web o realitza una compra. Aquests termes són necessaris per a la protecció tant de vostè com de nosaltres i per fer que els nostres serveis siguin possibles i més agradables per a tothom.

1. Introducció

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de www.fogocasa.com, que l'usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal . El simple accés i / o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.

2. Condicions d'ús

Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers . No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

3. Modificacions

L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d'ús del portal, ja que poden ser modificats.

4. Obligacions de l'Usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar fogocasa.com per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

5. Responsabilitat del portal

L'usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, fogocasa.com no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis de fogocasa.com.

En tot cas, fogocasa.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de fogocasa.com. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al portal corresponen exclusivament a l'empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web de fogocasa.com sense l'autorització de l'empresa, sempre que no siguin a una pàgina web de fogocasa.com que no requereixi identificació o autenticació per el seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. fogocasa.com no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detall en les presents condicions generals d'ús del portal.

7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Majadahonda (Madrid). Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari vulgui efectuar a fogocasa.com s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a la següent adreça: info@fogocasa.com.

 

bottom of page